Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Koht, Halvdan (7)

Halvdan Koht

1921a. Den eldste Noregs-historia

1921b. Innhogg og utsyn i norsk historie

1924. Kong Sigurd på Jorsal-ferd

1927-9. Innlegg i stridsspursmål

1930-3. Gråfelden i norsk historie

1954-6. Sigurd Jarlsson og Hallvard Grenske

1955. Harald Hårfagre og rikssamlinga

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated