Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Svensson, Lars (1)

Lars Svensson

1976. Nordiska studier i filologi och lingvistik: Festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated