Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Elmevik, Lennart (6)

Lennart Elmevik

1967. Nordiska ord på äldre kák- och ká(k)s-. En etymologisk och ljudhistorisk undersökning

1976. Fvn. forað

1978. Utvecklingen av urnord. ai i icke huvudtonig ställning: Ett ljudhistoriskt problem i ny belysning.

1986. Fornisl. við taur, á austanverðum Taurinum och det svenska ortnamnet Södertörn

1998. Runeninschriften als Quelle für die ältere Sprachgeschichte

2005. Till tolkningen av två svenska runinskrifter

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated