Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Lindquist, Ivar (8)

Ivar Lindquist

1918. Runinskriften på en spännbuckla från Gotland i Göteborgs museum

1928. En fornisländsk sjöterm skokkr

1929. Norröna lovkväden från 800 och 900 talen

1932. Religiösa runtexter: I. Sigtuna-Galdern

1936. Trolldomsrunorna från Sigtuna

1937a. Aljamarkir

1937b. Guden Heimdall enligt Snorres källor

1958. Poesien i inskrifterna på Hällestad-stenarna

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated