Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Larsson, Ludvig (4)

Ludvig Larsson

1891. Nochmals Schiff und Regenbogen

1893a. Kann man av akesentueringen i islänska handskrifter draga några slutsatser rörande det ekspiratoriska huvudtryckets plats?

1893b. Sagan ock rimorna om Friðþiófr hinn frækni

1901. Friðþjófs saga ins frœkna

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated