Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Kempff, Hjalmar (2)

Hjalmar Kempff

1866. Forsök til tolkning och förklaring af Haralds-Mál eller fragmenter af ett quäde om Harald Hårfagre

1867. Kaniken Gamles ‘Harmsól’ (Sol i Sorgen): isländskt andligt qväde från medeltiden med öfversättning och förklaringar

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated