Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Jón Þorkelsson [J. Thorkelsson] (13)

Jón Þorkelsson [J. Thorkelsson]

1863. Um r og ur í niðurlagi orða og orðstofna í íslenzku

1867. Laxdæla Saga og Gunnars þáttr Þiðrandabana

1868. Skýringar á vísum í nokkurum íslenzkum sögum

1870. Skýringar á vísum í Njáls sögu

1880. Gunnlaugs saga ormstungu

1882. Untitled comment on Janus Jónsson (1882).

1884. ‘Bemærkninger til nogle steder i versene i Heimskringla’

1888. Om digtningen på Island i det 15. og 16. århundrede

1890. Bemærkninger til enkelte vers i Snorra Edda

1892. Personalsuffixet -m i først Person Ental hos norske og islandske Oldtidsdigtere

1896. Islandske håndskrifter i England og Skotland

1899. Svartur á Hofstöðum

1922-7. Kvæðasafn eptir nafngreinda íslenzka menn frá miðöld

© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.