Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Gödel, Vilhelm (1)

Vilhelm Gödel

1897-1900. Katalog öfver Kongl. Bibliotekets fornisländska och fornnorska handskrifter

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated