This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Konráð Gíslason (25)

Konráð Gíslason

1846. Um frum-parta íslenzkrar túngu í fornöld

1847. Sagan af Helga ok Grími Droplaugarsonum

1849. 'Nogle bemærkninger om skjaldedigtens beskaffenhed i formel henseende'

1849b. Tvær sögur af Gísla Súrssyni

1852. Fóstbrœðra saga

1860a. Fire og fyrretyve for en stor deel forhen utrykte prøver af oldnordisk sprog og literatur

1860b. Mandsnavnet “Ólafr” i dets ældre islandske former

1866a. Forandringer af “qvantitet” i oldnordisk-islandsk

1866b. Strøbemærkninger til oldnordiske digte

1866c. Kuett, et Forklaringsforsøg

1869. De ældste runeindskrifters sproglige stilling

1870. Tillægsbermærkninger om -ríðr

1872. Nogle bemærkninger om skjaldedigtens beskaffenhed i formel henseende

1874. Om navnet Ýmir

1875-89. Njála: Udgivet efter gamle håndskrifter

1876. Œgir og Ægir

1877. Om helrim i förste og tredje linie af regelmæssigt ‘dróttkvætt’ og ‘hrynhenda’

1879a. Bemærkninger til nogle steder i Skáldskaparmál

1879b. Et par bemærkninger til et vers af Arnórr jarlaskáld

1879c. En bemærkning til to verslinier i “Þorgeirsdrápa”

1881. Nogle bemærkninger angående Ynglingatal

1884. En bemærkning om Edda som navn på et skrift

1885. Kvett

1892. Udvalg af oldnordiske skjaldekvad, med anmærkninger

1895-7. Efterladte skrifter

© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.