This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Unger, C. R. (13)

C. R. Unger

1848. Alexanders saga

1853. Saga Ðiðriks konungs af Bern. Fortælling om kong Thidrik af Bern og hans kæmper, i norsk bearbeidelse fra det trettende aarhundrede efter tydske kilder

1860. Karlamagnus saga og kappa hans

1862. Stjorn. Gammelnorsk bibelhistorie fra verdens skabelse til det babyloniske fangenskab

1864. Gammel norsk Homiliebog

1867. Morkinskinna: Pergamentsbog fra første halvdel af det trettende aarhundrede. Indeholdende en af de ældste optegnelser af norske kongesagaer

1868. Heimskringla eller Norges kongesagaer af Snorre Sturlassøn

1869. Thomas Saga Erkibyskups. Fortælling om Thomas Becket Erkebiskop af Canterbury. To bearbeidelser samt fragmenter af en tredie

1869-71. Codex Frisianus: En samling af norske konge-sagaer

1871. Fríssbók: Codex Frisianus. En samling af norske konge-sagaer

1871. Mariu saga: Legender om Jomfru Maria og hendes Jertegn efter gamle Haandskrifter

1874. Postola sögur: Legendariske fortællinger om Apostlernes liv, deres kamp for kristendommens udbredelse, samt deres martyrdød

1877. Heilagra manna søgur. Fortællinger og legender om hellige mænd og kvinder

© Skaldic Project Academic Body, unless otherwise noted. Database structure and interface developed by Tarrin Wills. All users of material on this database are reminded that its content may be either subject to copyright restrictions or is the property of the custodians of linked databases that have given permission for members of the skaldic project to use their material for research purposes. Those users who have been given access to as yet unpublished material are further reminded that they may not use, publish or otherwise manipulate such material except with the express permission of the individual editor of the material in question and the General Editor of the volume in which the material is to be published. Applications for permission to use such material should be made in the first instance to the General Editor of the volume in question. All information that appears in the published volumes has been thoroughly reviewed. If you believe some information here is incorrect please contact Tarrin Wills with full details.