This interface will soon cease to be publicly available. Use the new interface instead. Click here to switch over now.

Cookies on our website

We use cookies on this website, mainly to provide a secure browsing experience but also to collect statistics on how the website is used. You can find out more about the cookies we set, the information we store and how we use it on the cookies page.

Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Anonymous Lausavísur (Anon)

II. 10. Lausavísur from Hákonar saga Hákonarsonar (Hák) - 3

2.2: Lausavísur from Hákonar saga Hákonarsonar — Anon (Hák)II

Kari Ellen Gade 2009, ‘ Anonymous, Lausavísur from Hákonar saga Hákonarsonar’ in Kari Ellen Gade (ed.), Poetry from the Kings’ Sagas 2: From c. 1035 to c. 1300. Skaldic Poetry of the Scandinavian Middle Ages 2. Turnhout: Brepols, pp. 848-50. <https://skaldic.org/m.php?p=text&i=3084> (accessed 19 January 2022)

stanzas:  1   2   3 

Skj: Anonyme digte og vers [XIII]: B. Anonyme løse vers angående bestemte historiske begivenheder 16, 24, 25 (AII, 141-3, BII, 150-2)

in texts: Flat, Hák

SkP info: II, 848-50

old edition introduction edition manuscripts transcriptions concordance references search files

 

Note: The following transcriptions have been entered to aid the editing process. These may not have been fully reviewed and checked and may therefore not be reliable. You may wish to consult the manuscript images. Any corrections can be notified to the database editor.

1. E - 149v/15-149v/17 (VEÞ)
Rekit var raugnualldz dauða þa ær rand | uiðir brendu þuʀu hus fyrir haʀa harða austan fiarðar . vára tál at skaut skuli. | sky þrungnum folldungum elldr lék hús fyrir husum hingat skelk i bringu.
F - 92ra/3-92ra/6 (VEÞ)
Rekít var Rꜹgnvalldz | dꜹða þa er rand vidir breɴdo · þvʀv hvs fyrir haʀa harða ꜹstan | fíarðar · vára tal at skꜹt skvlí skialþrvngnom folld | vɴgvm · elldr lek hvs fyrir hꜹlldom híngat skelk i briɴgo·
42x - 104r/23-104r/30 (VEÞ)
Rekit var Rognvalds dꜹða | þa er randviðar brendu | þuʀu hus fyrir haʀa | haʀa ꜹstann fiarðar | vara tal at skꜹt Skuli | scy þryngnum folldungum | elldr lek hus fyrir hꜹlldum | hingat skek i bringu ||
81a - 77va/18-77va/21 (VEÞ)
Rekit var rogualldz dauda . þa er randuidír bren | du þurru hus fyrir harra . harda austan fiardar . var | tal at skaut skuli . sky þrungnum folldungum . | elldr lek hus fyrir haulldum híngat ske⸌l⸍k j bringu.
8 - 41v/27-41v/30 (VEÞ)
Rekit var | ʀavgnualldz dauða . þa er ʀanduiðir ʀikí briennðu þurru hus fyrir haʀa harða austan | fiarða uara til at skaut skulí . skyðrungí follungum . elldr lek hus fyrir haʀa hꜹll | dum híngat skelk  bringv.
Flat - 168rb/18-168rb/20 (VEÞ)
ʀekit var rognualldz dauda þa er randvidir | brendu . þuʀru hus fyrir haʀrá harda austan fiardar vara tal at skaut skuli | skyþrungínn folldungum elldr leck hus fyrir haulldum hingat skelk i bríngu.
2. E - 164v/26-164v/26 (VEÞ)
eina kann ek uisu ari sat asteini aull er sem ein sé ari sat asteini·
F - 104rb/5-104rb/7 (VEÞ)
Eína kaɴ ek visv arí sat | a steíní · oll er sem eín se ari sat a steíní · ok hína aðra | ari sát a steíní·
81a - 96va/28-96va/29 (VEÞ)
Eína kann ek víssu . ari sat ꜳ hellu | Ok hína adra · are sat ꜳ steíne.
325VIII 5 b - 1r/3-1r/4 (VEÞ)
Eina kann ek uisu ari satt a steíni ær aull sem eín se ari sa | t asteini.
Flat - 174va/35-174va/36 (VEÞ)
eína kann ek visu | ari sat ꜳ steíní . adra kann ek visu ari sat ꜳ steíní . oll er sem eín se ari sat a | steíní.
3. E - 165v/24-165v/27 (VEÞ)
Holi gædduz hirðmenn skula hrukcu litt meðan f | ull var skrukca drukcu þeir af danmaurk rekcar droguz litt umfioll oc skoga siðan varð | er slóz iferðir sangrann ill ok þunt um stangir eiðar rufuz v inga broður engi vil | di fylgia lengra.
F - 104vb/31-104vb/35 (VEÞ)
Hóli gædduz hirðmenn skula hrvcku lítt | meðan fvll var skrucka druckv þeir af danmork reckar | drogvz lítt vm fioll ok skóga · siðan varþ er sloz i ferþir sangran | ill ok þvnt vm stangir eiðar rufuz v íɴga broðvr engi villdi | fylgía lengra·
42x - 143r/5-143r/12 (VEÞ)
Holi gędduz hirð menn skula | hrucku litt meþan full var skrucka | drucku þeir af Danmork rekkar | droguz litt um fioll oc scoga | Siþan varþ er sloz i ferðir | langa illt oc þung um stangir | eiðar rufuz v Inga broður | engi villdi fylgia lengra |
81a - 97vb/3-97vb/8 (VEÞ)
Holi gædduz hird | menn skula . hrucku litt medan full var skrucka | drucku þeir af danmork ʀeckar droguzt lítt | vm fioll ok skoga . sidan vard er sloz j ferdír sa | ngran ill ok þunt vm stangir . eidar rufuz vid | inga brodr . eingi villdi fylgía leíngra. |
325VIII 5 b - 2r/5-2r/7 (VEÞ)
Holi gloddz hirðmenn · skúla hrukcu lítt me | þan full var drukcit stꜹkku þ[...] af danmꜹrk rekcar droguz lít vm fioll ok skoga siþan varþ ær sloz i ferþir | sꜹngvan illt ok þunt vm stangir eiðar rufuz v inga broþur engi villdi fylgia lengra.
Flat - 175ra/9-175ra/12 (VEÞ)
Holi gerduz hírdmenn skula hruc | ku lítt medan full var skrucka drucku þeir af danmork reckar droguz lítt vm fioll ok skoga | siþan vard er sloz i ferdír saunguan ill ok þunt vm stangir eidar rufuz vid Jnga brodur engi vill | di fylgia leingra.
© 2008-