Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

 a   á   b   c   d   ð   e   é   f   g   h   i   í   j   k   l   m   n   o ǫ ǫ́   œ   ó   p   q   r   s   t   u   ú   v   w   x   y   ý   z   þ   æ   ö ø 

bibliographic entry

Olsen, Magnus. 1964. Edda- og skaldekvad. Forarbeider til kommentar. VII. Gudedikt. Avhandlingar utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo II. Hist.-filos. kl. new ser. 5. Oslo: Universitetsforlaget.

images: 0 images in database

volumes: 3, 8, 9

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated