Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Rafn, Carl Christian (6)

Carl Christian Rafn

1822. Ragnar Lodbroks Saga, Krakemaal, Fortælling om Norna Gest, og Brudstykkke om dansk-norske Konger, efter islandske Haandskrifter fordanskede med oplysende Anmærkninger

1826. Krakas Maal eller Kvad om Kong Ragnar Lodbroks Krigsbedrifter og Heltedød efter en gammel Skindbog og flere hidtil ubenyttede Haandskrifter med dansk, latinsk og fransk oversættelse, forskjellige Læsemaader, samt kritiske og philologiske Anmærkninger

1829-30. Fornaldar sögur nordrlanda

1832. Færeyínga saga eller Færøboernes historie

1837. Antiqvitates Americanæ sive Scriptores septentrionales rerum ante-Columbianarum in America. Samling af de i Nordens Oldskrifter indeholdte Efterretninger om de gamle Nordboers Opdagelsesreiser til America fra det 10de til det 14de Aarhundrede

1850-2. Antiquités russes d’après les monuments historique des Islandais et des anciens Scandinaves

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated