Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U ATA423-4018-1999 (UATA423-4018-1999) - Valnäs

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Valnäs, Österlövsta sn, Olands hd;
Swedish map: X:1607009 Y:6708733
Google maps: 60.4821,17.7515
RAÄ: Österlövsta 51:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U ATA423-4018-1999 
place: Valnäs 
parish: Österlövsta sn 
district: Olands hd 
placement: Österlövsta hembygdsgård 
coordinates: 6708733:1607009 
original place?:  
new coords: 6707937.1607204 
RAÄ number: 51 (fyndplats) [objektid=10030200510001], 205:1 (nuvarande plats) [objektid=10030202050001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, röd sandsten 
other: Kan utgöra del av U 1137. 
reference:  
image link:  
rune text: ...---ʀ austr ... 
old west norse: ... austr ... 
original language: ... austr ... 
english: ... east ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone, sandstone, red 
object/material translation (PC): fragment of runestone, red sandstone 

other readings/interpretations

images

© 2008-