Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U ATA1349/81 (UATA1349/81) - Åkerstorp

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Åkerstorp, Österåkers sn, Åkers skeppslag;
Swedish map: X:1640050 Y:6600075
Google maps: 59.4976,18.278
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U ATA1349/81 $ 
place: Åkerstorp 
parish: Österåkers sn 
district: Åkers skeppslag 
placement: SHM (http://www.historiska.se/data/?foremal=45831) 
coordinates: 6600075:1640050 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: fragment av runsten 
other: Påträffades den 27 nov 1980 i murstocken till gamla mangårdsbyggnaden på Åkerstorp, Värdshusvägen 11. 
reference: $=Handlingar på SHM 
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=318280  
rune text: ...-... 
old west norse: ... 
original language: ... 
english: ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone 
object/material translation (PC): fragment of runestone 

other readings/interpretations

images

U ATA1349/81, 1 (g1dpi)
© 2008-