Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Ög SvK200;87 (ÖgSvK200;87) - Linköpings domkyrka

inscription; SRDB period: M §A-§E: 1280-1296, §F: 1300-t; not skaldic;

Sweden: Östergötland
Location: Linköpings domkyrka, Linköping;
Swedish map: X:1489050 Y:6476500
Google maps: 58.4115,15.6179

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög SvK200;87 M 
place: Linköpings domkyrka 
parish: Linköping 
district:  
placement: I domkyrkans väggar, främst på insidan av norra och södra långshusväggarna. 
coordinates: 6476500:1489050 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types: kortkvistrunor utom i §D 
cross form:  
period/dating: M §A-§E: 1280-1296, §F: 1300-t 
style group:  
inscriber:  
material/object: stenhuggarmärken, kalksten 
other: Flera förekomster av varje stenhuggarmärke: §A 15 ggr, §B 3 ggr, §C 8 ggr, §D 1 gång, §E 3 ggr, §F 2 ggr. 
reference:  
image link:  
rune text:
io=n
ion
ing
ink
rasi 
old west norse: Pétr(?)
Jón
Jón
Ingi(?)
Ingi(?)
... 
original language: Petr(?)
Ion
Ion
Ingi(?)
Ingi(?)
... 
english: §A Pétr(?) §B Jón §C Jón §D Ingi(?) §E Ingi(?) §F ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-