Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Ög RinnaRaä174 (ÖgRinnaRaä174) - Rinna kyrka

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Östergötland
Location: Rinna kyrka, Rinna sn, Göstrings hd;
Swedish map: X:1450353 Y:6462752
Google maps: 58.2854,14.959
RAÄ: Rinna 174:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Ög RinnaRaä174 
place: Rinna kyrka 
parish: Rinna sn 
district: Göstrings hd 
placement: I skrubb vid sakristian. 
coordinates: 6462752:1450353 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 174:1 [objektid=10047801740001], 174:2 [objektid=10047801740002], 174:3 [objektid=10047801740003], 174:4 [objektid=10047801740004] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: 4 fragment av runsten, varav ett korsristat 
other: Lär ha hittats i kyrkogårdsmuren. 
reference:  
image link:  
rune text: ag-...
...-- : -...
...þu... 
old west norse: ...
... ...
... 
original language: ...
... ...
... 
english: §A ... §B ... ... §C ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-