Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Hellberg, Staffan (6)

Staffan Hellberg

1972. Slaget vid Nesjar och “Sven jarl Håkonsson”

1980. Vikingatidens víkingar

1981a. Kungarna i Sigvats diktning. Till studiet av skaldedikternas språk och stil

1981b. Om inskjutna satser i skaldedigtningen

1984. Kring tillkomsten av Glælognskviða

1985. Nesjavísur än en gang

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated