Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Hallberg, Peter (6)

Peter Hallberg

1962a. Den fornisländska poesien

1962b. Snorri Sturluson och Egils saga Skallagrimssonar: Et försök till språklig författerebestämmning

1973. The Concept of gipta-gæfa-hamingja in Old Norse Literature

1975. Old Icelandic Poetry: Eddic Lay and Skaldic Verse

1978. Kenningsystemet: Några reflexioner

1983. Elements of Imagery in the Poetic Edda

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated