Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Jansson, Ingmar (1)

Ingmar Jansson

2005. Situationen i Norden och Östeuropa för 1000 år sedan: En arkeologs synpunkter på frågan om östkristna inflytanden under missionstiden

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated