Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

DR EM85;377 (DR EM85;377) - Älleköpings k:a

inscription; SRDB period: V 900-t el. b 1000-t; not skaldic;

Denmark
Location: Älleköpings k:a, Åhus sn, Villands hd, Skåne;
Google maps: 55.9285,14.2279
RAÄ: Åhu 2:4

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: DR EM85;377 $ 
place: Älleköpings k:a 
parish: Åhus sn 
district: Villands hd, Skåne 
placement: Kristianstads museum 
coordinates: 6201100.1401390 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 2:4 [objektid=10115200020004] 
rune types: kortkvist 
cross form:  
period/dating: V 900-t el. b 1000-t 
style group: RAK 
inscriber:  
material/object: runsten, granit 
other: Runorna står i en lodrät rad begränsad av ramlinjer, ingen utsmyckning. 
reference: $=Fv 1966:105, http://fornvannen.se/pdf/1960talet/1966_102.pdf  
image link:  
rune text: bilik=r raisti af- skrauta st(a)in þina 
old west norse: Billingr reisti ep[t] Skrauta stein þenna. 
original language: BillingR ræisti af[t] Skrauta stæin þænna. 
english: Billingr raised this stone in memory of Skrauti.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone, granite 
object/material translation (PC): runestone, granite 

other readings/interpretations

images

© 2008-