Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

G 132 (G132) - Bondarve

inscription; SRDB period: M senare hälften av 1200-t; not skaldic;

Sweden: Gotland
Location: Bondarve, Guldrupe sn, Halla ting;
Swedish map: X:1658962 Y:6371488
Google maps: 57.4411,18.4529
RAÄ: Guldrupe 14:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: G 132 M 
place: Bondarve 
parish: Guldrupe sn 
district: Halla ting 
placement:  
coordinates: 6371488:1658962 
original place?: ja 
new coords:  
RAÄ number: 14 [objektid=10092700140001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating: M senare hälften av 1200-t 
style group:  
inscriber:  
material/object: ringkors, kalksten 
other: På baksidan finns en bild av en man med yxa som bakifrån blir slagen i huvudet av en man med en påk. 
reference:  
image link:  
rune text: ÷ biðin firi : iakaups : sial : i : annuhanenkium sum : nikulas : uaah 
old west norse: Biðið fyrir Jakobs sál í 〈annuhanenkium〉 sem Nikulás vá. 
original language: Biðin fyriR Iakobs sial i 〈annuhanenkium〉 sum Nikulas vag. 
english: Pray for Jakobr in 's soul, whom Nikulás slaughtered.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-