Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Wilson, Lars (1)

Lars Wilson

1994. Runstenar och kyrkor: En studie med utgångspunkt från runstenar som påträffades i kyrkomiljö i Uppland och Södermanland

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated