Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

G 40 (G40) - Roes

inscription; SRDB period: V första hälften av 800-t; not skaldic;

Sweden: Gotland
Location: Roes, Grötlingbo sn, Grötlinge ting;
Swedish map: X:1653183 Y:6334962
Google maps: 57.1154,18.3342
RAÄ: Grötlingbo 166:1
Links: (web) (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: G 40 
place: Roes 
parish: Grötlingbo sn 
district: Grötlinge ting 
placement: SHM (10970) 
coordinates: 6334962:1653183 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 166 [objektid=10092601660001] 
rune types: d- och a-runan hör till urnordiska 
cross form:  
period/dating: V första hälften av 800-t 
style group:  
inscriber:  
material/object: sandstensplatta 
other: En hästfigur och ev. en påbörjad manniskofigur. 
reference: KJ 102;  
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=23976  
rune text: iu þin ÷ u=D=ʀ rAk 
old west norse: Jó þann Oddr rak. 
original language: Io þann OddR rak. 
english: This horse Oddr drove.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: ior (?) - reka - sa(r)

images

G 40, 1 (g1dpi)
© 2008-