Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Bo Fv1992;170 (Bo Fv1992;170) - Kastellegården

inscription; SRDB period: M?; not skaldic;

Sweden: Bohuslän
Location: Kastellegården, Ytterby sn, Vätte hd;
Swedish map: X:1270450 Y:6420400
Google maps: 57.849,11.9383

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Bo Fv1992;170 M? 
place: Kastellegården 
parish: Ytterby sn 
district: Vätte hd 
placement: SHM 
coordinates: 6420400:1270450 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating: M? 
style group:  
inscriber:  
material/object: rester av kam 
other: Runorna är mycket svårlästa, ingen läsning och tolkning har ännu gjorts. Svaga tunna ristade linjer där några runor, i (2 st), r (2), a (1), k (1-2), t (1) och ev. en _-runa, kan identifieras 
reference: http://fornvannen.se/pdf/1990talet/1992_153.pdf 
image link:  
rune text: ... 
old west norse: ... 
original language: ... 
english: ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-