Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Bo NIYR;3 (Bo NIYR;3) - Norums k:a

inscription; SRDB period: M ca 1100; not skaldic;

Sweden: Bohuslän
Location: Norums k:a, Norums sn, Inlands nordra hd;
Swedish map: X:1266722 Y:6443424
Google maps: 58.0533,11.853
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Bo NIYR;3 M 
place: Norums k:a 
parish: Norums sn 
district: Inlands nordra hd 
placement: SHM (1700) 
coordinates: 6443424:1266722 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types: avslutas med 5 likadana bindrunor, varav de 2 sista spegelvända, ger 2. runan i 3. ätten = b + förskjutning ger m 
cross form:  
period/dating: M ca 1100 
style group:  
inscriber:  
material/object: fyrkantig dopfunt, glimmer- eller talkskiffer 
other: Återfanns sönderslagen på kyrkogården vid renovering 1847. Bild av Gunnar i ormgropen. 
reference:  
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=25886  
rune text: svæn : kærðe 〈m〉 
old west norse: Sveinn gerði m[ik](?). 
original language: Sveinn gerði m[ik](?). 
english: Sveinn made me(?).  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

Bo NIYR;3, 1 (g1dpi)
© 2008-