Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

Hs 20 (Hs20) - Ljusdals kyrkogård

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Hälsingland
Location: Ljusdals kyrkogård, Ljusdals sn, Västra Hälsinglands domsagas tingslag;
Swedish map: X:1514072 Y:6857175
Google maps: 61.8281,16.0721
RAÄ: Ljusdal 363:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Hs 20 † 
place: Ljusdals kyrkogård 
parish: Ljusdals sn 
district: Västra Hälsinglands domsagas tingslag 
placement:  
coordinates: 6857175:1514072 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 363 [objektid=10242203630001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: 4 fragment av runsten 
other: Både fragmenten och en avritning av dem är nu försvunna. Enligt uppgift skulle det finnas en hästbild mitt på ytan. 
reference:  
image link:  
rune text: [...] 
old west norse: ... 
original language: ... 
english: ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated