Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Gs 18 (Gs18) - Björke

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Gästrikland
Location: Björke, Hille sn, Gästriklands östra tingslag;
Swedish map: X:1575500 Y:6740000
Google maps: 60.7398,17.1852
RAÄ: Hille Gs:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Gs 18 $ 
place: Björke 
parish: Hille sn 
district: Gästriklands östra tingslag 
placement: A, B och D i Gävle museum och C i Hille hembygdsgård. 
coordinates: 6740000:1575500 
original place?:  
new coords: 6736655.1575275 
RAÄ number: Gs 18c: 57:2 (nuv. plats) [objektid=10241200570002] 
rune types:  
cross form: A8; B2; C8, C9; 0; 0; F1; 0 
period/dating:
style group:
inscriber: Åsmund (A) 
material/object: 4 fragment av runsten, rödgrå gävlesandsten 
other: Fragment C har en bild av man som åker i an vagn och håller en korsstav i handen. Fragment D hittades 1988 i grundfyllningen till en ladugård. 
reference: $=Fv 1990 s. 29, fragment D, http://fornvannen.se/pdf/1990talet/1990_023.pdf 
image link:  
rune text: ... ' os...
... ...-a + ost...
... ...ual ' aukli-...
...-honis-... 
old west norse: ... Ás...
... ... ...
... ... ...
... 
original language: ... As...
... ... ...
... ... ...
... 
english: §A ... Ás-... §B ... ... ... §C ... ... ... §D ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-