Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Söderberg, Sven (3)

Sven Söderberg

1887. Runologiska och arkeologiska undersökningar på Öland sommaren 1884

1890. Adjektivum Örgrandr

1900-6. Ölands runinskrifter

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated