Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Vs 30 (Vs30) - Forneby

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Västmanland
Location: Forneby, Möklinta sn, Övertjurbo hd;
Swedish map: X:1541009 Y:6661447
Google maps: 60.0698,16.5417
RAÄ: Möklinta 33:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Vs 30 $ 
place: Forneby 
parish: Möklinta sn 
district: Övertjurbo hd 
placement: På Möklinta Gammelgård. 
coordinates: 6661447:1541009 
original place?: nej 
new coords: 6663555.1540846 
RAÄ number: 33 (fyndplats) [objektid=10230700330001], 4 (nuv. plats) [objektid=10230700040001], se även 148:2 [objektid=10230701480002] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber: Erik (A) [Stille 1999b] 
material/object: runsten, röd sandsten 
other: Ytterligare ett fragment ligger intill runstenen, sannolikt del av samma runsten, se Raä 4:2 i Möklinta sn. 
reference: $=VsR s. 95; $=Raä 4:2 
image link:  
rune text: ...-rfastr + raist... ... 
old west norse: [Þo]rfastr(?) reist[i] ... 
original language: [Þo]rfastr(?) ræist[i] ... 
english: Thorfastr(?) raised ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone, sandstone, red 
object/material translation (PC): runestone, red sandstone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: rista

images

© 2008-