Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Hellberg, Lars (2)

Lars Hellberg

1942. Ortnamn på Rekarna. Bidrag till belysning av Södermanlands äldsta indelning

1950. Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated