Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Snædal Brink, Thorgunn (4)

Thorgunn Snædal Brink

.

1982. Runfynd 1981

1983. Igul och Björn läto resa stenen …: Runstenar och runinskrifter i Sigtuna kommun

1984. Runstenar i Södermanland: vägvisare till runristningar i Södermanlands län

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated