Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 966 (U966) - Vaksala k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Vaksala k:a, Vaksala sn, Vaksala hd;
Swedish map: X:1605359 Y:6641102
Google maps: 59.8759,17.6865
RAÄ: Vaksala 116:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 966 
place: Vaksala k:a 
parish: Vaksala sn 
district: Vaksala hd 
placement: En del inmurad i södra väggen av tvärskeppet på kyrkans södra sida, en annan del i västra väggen av tvärskeppet. 
coordinates: 6641102:1605359 
original place?: nej 
new coords:  
RAÄ number: 116:1 [objektid=10028401160001], 116:2 [objektid=10028401160002] 
rune types:  
cross form: A3; B1; 0; D1; E1; F3; 0 
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: ristad sten, ljusgrå granit 
other: Rent ornamental, endast ett kors. 
reference:  
image link:  
rune text: ° 
old west norse: ° 
original language: ° 
english: °  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-