Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Jóhannesson, Kristinn (1)

Kristinn Jóhannesson

2010. Bo65: festskrift till Bo Ralph. Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning 39

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated