Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

U 941 (U941) - Uppsala, kv. Torget

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Uppsala, kv. Torget, Uppsala;
Swedish map: X:1602602 Y:6639219
Google maps: 59.8596,17.6363

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 941 $ 
place: Uppsala, kv. Torget 
parish: Uppsala 
district:  
placement: I grunden till franciskanerklostret. 
coordinates: 6639219:1602602 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, svartspräcklig granit med röda inslag 
other: U NOR1995;19 hör till denna sten, en preliminär läsning är: ali u… …al-i auk inkifast x _(a)(u)- -itu rita stin _in- …nta i-…fastaR …, dvs Ali/Alli o[k Sigv]aldi(?) ok Ingifast _aun letu retta stæin _enn[a] …[boa]nda I[ngi]fastaR … (presenterat på Runråd 
reference: $=ATA Dnr 2589/78, Fv 1979:248, http://fornvannen.se/pdf/1970talet/1979_228.pdf; $=Owe 1996b:18 
image link:  
rune text: ...fas(t)... ...(a)(l)(r)... ...nta(u)... 
old west norse: ...fast/...fastr/Fast... ... ... 
original language: ...fast/...fastr/Fast... ... ... 
english: ...-fastr/Fast-... ... ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated