Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 834 (U834) - Nysätra skola

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Nysätra skola, Nysätra sn, Lagunda hd;
Swedish map: X:1576830 Y:6626520
Google maps: 59.7513,17.1728
RAÄ: Nysätra 43:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 834 
place: Nysätra skola 
parish: Nysätra sn 
district: Lagunda hd 
placement: I Nysätra södra kyrkogårdsmur. 
coordinates: 6626520:1576830 
original place?:  
new coords: 6626518.1576878 
RAÄ number: 43 (nuv. plats) [objektid=10026000430001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber: Balle (A) [Stille 1999b] 
material/object: fragment av runsten, rödaktig granit 
other: Stille (1999b:72f) anser att U 832-834 hör till samma sten och läser ... -uk ... [...a * sta... ...] ... ...- at * f... [...i * sal * ...], vilket tolkas ""... ok ... [letu ræisa stæin] ... at ... [Gu_ hialpi] sal ..."" 
reference:  
image link:  
rune text: ... uk ... at * f... ... 
old west norse: ... ok ... at f[ǫður](?) ... 
original language: ... ok ... at f[aður](?) ... 
english: ... and ... in memory of (his) father(?) ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: at - faðir - ok

images

© 2008-