Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 781 (U781) - Svinnegarns kyrkogård

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Svinnegarns kyrkogård, Svinnegarns sn, Åsunda hd;
Swedish map: X:1567555 Y:6608169
Google maps: 59.5882,17.0011
RAÄ: Svinnegarn 7:3

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 781 $ 
place: Svinnegarns kyrkogård 
parish: Svinnegarns sn 
district: Åsunda hd 
placement: I vapenhuset. 
coordinates: 6608169:1567555 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 7:3(1) [objektid=10027100070003] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber: Balle (A), Stille 1999b anser att U 782 skall attribueras till Balle, fragmentet med runorna 15-22 ev. till Balle och fragmentet med runorna 23-29 ev. till Tidkume 
material/object: fragment av runsten, ljus rödbrun sandsten 
other: U 782 förd hit, Stille 1999b anser att U 781 utgör delar av tre runstenar. 
reference: $=ATA Dnr 365/61 
image link:  
rune text: ...ui * -ar-... ...(o)þan * kuþ * (h)... ...kia... ...an * til... ...-ti... ...(k)art 
old west norse: ... ... [g]óðan. Guð h[jalpi] ... ... ... ... ... 
original language: ... ... [g]oðan. Guð h[ialpi] ... ... ... ... ... 
english: ... ... good. May God help ... ... ... ... ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD): God 
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: g(i)ær(v)a - goðr - Guð - hialpa

images

© 2008-