Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 765 (U765) - Klista

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Klista, Vårfrukyrka sn, Åsunda hd;
Swedish map: X:1572661 Y:6611003
Google maps: 59.6128,17.0925
RAÄ: Vårfrukyrka 301:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 765 
place: Klista 
parish: Vårfrukyrka sn 
district: Åsunda hd 
placement: En del av stenen finns i Enköpings museum. 
coordinates: 6611003:1572661 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 301 [objektid=10029203010001], 4:1 (Enköping) [objektid=10021900040001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: Pr4 
inscriber: Tidkume (A) [Stille 1999b] 
material/object: fragment av runsten, gråröd granit 
other: Stille (1999b:53) läser -...k...-...-n : h... : sl_...- : a-s : -... 
reference:  
image link:  
rune text: -...k...-...-n : h...sl-...- : a-s : -... 
old west norse: ... ... ... ... 
original language: ... ... ... ... 
english: ... ... ... ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-