Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 717 (U717) - Värnsta

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Värnsta, Lillkyrka sn, Trögds hd;
Swedish map: X:1583097 Y:6605978
Google maps: 59.5658,17.2753
RAÄ: Lillkyrka 36:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 717 
place: Värnsta 
parish: Lillkyrka sn 
district: Trögds hd 
placement: 175 m ÖSÖ om Värnsta mangårdsbyggnad, 4 fragment i Enköpings museum. 
coordinates: 6605978:1583097 
original place?: nej 
new coords: 6606045.1583028 
RAÄ number: 36 (urspr. plats) [objektid=10025400360001], 1 (nuv. plats) [objektid=10025400010001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: Pr4 
inscriber: Tidkume (A) [Stille 1999b] 
material/object: fragment av runsten, grå granit 
other: Rent ornamental, inga runor bevarade. 
reference:  
image link:  
rune text: ° 
old west norse: ° 
original language: ° 
english: °  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone, granite, grey 
object/material translation (PC): runestone fragment, grey granite 

other readings/interpretations

images

© 2008-