Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 619 (U619) - Bro k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Bro k:a, Bro sn, Bro hd;
Swedish map: X:1603148 Y:6599828
Google maps: 59.5061,17.6269
RAÄ: Bro 4:2

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 619 
place: Bro k:a 
parish: Bro sn 
district: Bro hd 
placement: I vapenhuset. 
coordinates: 6599828:1603148 
original place?: nej 
new coords:  
RAÄ number: 4:2 [objektid=10000700040002] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: Pr5 
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, röd sandsten 
other: Två fragment med enbart ornamentik och med passning till U 619 funna 1972. Inskriften utgör förmodligen en direkt fortsättning av inskriften på en annan sten (se Källström 2007a:384). 
reference: Fv 1973:191, http://fornvannen.se/pdf/1970talet/1973_185.pdf; $=Källström 2007a:384 
image link:  
rune text: þisa * meki * eftiʀ * ky... ...i + rauþr h...[ak -...]  
old west norse: Þessi merki eptir "... ... "Rauðr h[j]ó ...  
original language: Þessa mærki æftiR "... ... "Rauðr h[i]ogg ...  
english: These landmarks in memory of ... ... Rauðr cut ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone, sandstone, red 
object/material translation (PC): fragment of runestone, red sandstone 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: hagg(v)a/hogg(v)a - mærki - sa(r)si - æftir

images

© 2008-