Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

U 458 (U458) - Skråmsta

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Skråmsta, Haga sn, Ärlinghundra hd;
Swedish map: X:1606727 Y:6619648
Google maps: 59.683,17.7
RAÄ: Haga 39:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 458 $ 
place: Skråmsta 
parish: Haga sn 
district: Ärlinghundra hd 
placement:  
coordinates: 6619648:1606727 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 39:1(1) [objektid=10002600390001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: fragment av runsten, granit 
other: 2 fragment med passning återfunna 1978. U 457-59 härrör från samma ätt. 
reference: $=Fv 1979:240, http://fornvannen.se/pdf/1970talet/1979_228.pdf 
image link:  
rune text: [× aist]r × lit × [ra... ... ... suart×haufþa × faþur] ... 
old west norse: Eistr lét re[isa] ... [eptir] Svarthǫfða, fǫður [sinn]. 
original language: Æistr let ræ[isa] ... [æftiR] Svarthaufða, faður [sinn]. 
english: Eistr had ... raised in memory of Svarthǫfði, his father.  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone fragment 
material (PC): stone, granite 
object/material translation (PC): fragment of runestone, granite 

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: faðir - lata - ræisa

images

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated