Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Smirnitskaya, Olga (1)

Olga Smirnitskaya

2003. Nomina dicendi v nazvaniyakh eddicheskikh pesney [Nomina dicendi in the names of eddic poems]

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated