Data from Samnordisk runtextdatabas

login: password: stay logged in: help

bibliography

works journals journal abbrevs authors full bibliography

Ralph, Bo (2)

Bo Ralph

1972. The Composition of the Grímnismál

2007. Gåtan som lösning – Ett bidrag till förståelsen av Rökstenens runinskrift

Runic data from Samnordisk runtextdatabas, Uppsala universitet, unless otherwise stated