Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 83 (U83) - Järfälla k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Järfälla k:a, Järfälla sn, Sollentuna hd;
Swedish map: X:1617323 Y:6589391
Google maps: 59.4088,17.8713
RAÄ: Järfälla 250:2
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 83 †$ 
place: Järfälla k:a 
parish: Järfälla sn 
district: Sollentuna hd 
placement:  
coordinates: 6589391:1617323 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 250:2 [objektid=10003902500002] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: runsten 
other: I SHM finns sju fragment vilka har överförts till U 82. Huruvida ett eventuellt åttonde fragment med enligt Wessén runföljden ...ta... ska identifieras med något av de andra sju är oklart. 
reference: $=Källström 1998a:16ff 
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=24396  
rune text: [...] 
old west norse: ... 
original language: ... 
english: ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC): runestone 
material (PC): stone 
object/material translation (PC): runestone 

other readings/interpretations

images

U 83, 1 (g1dpi)
© 2008-