Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

U 9 (U9) - Björkö

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Uppland
Location: Björkö, Adelsö sn, Färentuna hd;
Swedish map: X:1599100 Y:6580700
Google maps: 59.3354,17.5465
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: U 9 $ 
place: Björkö 
parish: Adelsö sn 
district: Färentuna hd 
placement: SHM (14515, 14201, 14926:2, 14980, 14926:1, 15140:1, 14134, 15140:2) 
coordinates: 6580700:1599100 
original place?: nej 
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group: RAK? 
inscriber:  
material/object: 8 fragment av runsten, varav 3 har passning, sandsten 
other: Fragment A, C och D har passning. Ej funna vid samma tillfälle och alla hör knappast till samma sten. Jfr Källström 2007a:135. 
reference: $=Inventariehandlingar på SHM, läst efter teckningar 
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=312282, http://www.historiska.se/data/?bild=312276, http://www.historiska.se/data/?bild=312274, http://www.historiska.se/data/?bild=312279, http://www.historiska.se/data/?bild=312261, http://www.historiska.se/data/?bild 
rune text: ... (f)aþu=r ... ¶ ...------...
...uasa... ¶ ...--...
...-as-.../...-sa-...
...----...
...--... 
old west norse: ... fǫður ... ...
... ...
...
...
... 
original language: ... faður ... ...
... ...
...
...
... 
english: §A ... father ... §B ... §E ... §F ... §H ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: faðir

images

U 9, 1 (g1dpi)
U 9, 2 (g1dpi)
U 9, 3 (g1dpi)
U 9, 4 (g1dpi)
U 9, 5 (g1dpi)
© 2008-