Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Vg 211 (Vg211) - Skara, kv. Borgmästaren (nu kv.

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Västergötland
Location: Skara, kv. Borgmästaren (nu kv. Rådhuset), Skara, Skånings hd;
Swedish map: X:1361550 Y:6476130
Google maps: 58.3852,13.4399
RAÄ: Skara 68:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Vg 211 M 
place: Skara, kv. Borgmästaren (nu kv. Rådhuset) 
parish: Skara 
district: Skånings hd 
placement: Västergötlands museum, Skara (nr. 86.506:256) 
coordinates: 6476130:1361550 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 68 [objektid=10202300680001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: stycke av träskål 
other: Inskriften består av initialer. 
reference:  
image link:  
rune text: ui + ki 
old west norse: 〈ui〉 〈ki〉 
original language: 〈ui〉 〈ki〉 
english:  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-