Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sm 47 (Sm47) - Håringe

inscription; SRDB period: V/M; not skaldic;

Sweden: Småland
Location: Håringe, Bolmsö sn, Västbo hd;
Swedish map: X:1376622 Y:6322887
Google maps: 57.0159,13.7743
RAÄ: Bolmsö 4:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sm 47 
place: Håringe 
parish: Bolmsö sn 
district: Västbo hd 
placement:  
coordinates: 6322887:1376622 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 4:1 [objektid=10070500040001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating: V/M 
style group:  
inscriber:  
material/object: runsten, grå medelkornig granit 
other: Ristningen består av en rektangulär ram med några kors. Tre korta rader med runor finns vid rektangelns kortsidor. 
reference:  
image link:  
rune text: baiþ- ¶ k(r)ak ¶ -ʀr- 
old west norse: ... ... ... 
original language: ... ... ... 
english: ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-