Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sm 4 (Sm4) - Blädinge k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Småland
Location: Blädinge k:a, Blädinge sn, Allbo hd;
Swedish map: X:1422291 Y:6303102
Google maps: 56.8482,14.5317

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sm 4 M 
place: Blädinge k:a 
parish: Blädinge sn 
district: Allbo hd 
placement:  
coordinates: 6303102:1422291 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number:  
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: dopfunt, ljus sandsten 
other: Salberger (1978:190ff) tolkar inskriften som 'Finnvid på Djuraberg högg denna funt.'. Se även Om runstenar i Jönköpings län, Småländska kulturbilder 2002, s. 97. 
reference:  
image link:  
rune text: ÷ finviþir hiog þæta kar : a : tiura:biærh:e 
old west norse: Finnviðr hjó þetta ker á Dýrabergi(?). 
original language: Finnviðr hiogg þetta kar a Dyrabærgi(?). 
english: Finnviðr cut this font on Dýraberg(?).  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

images

© 2008-