Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sö Fv1979;239 (Sö Fv1979;239) - Hölö kyrkoruin

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Hölö kyrkoruin, Hölö sn, Hölebo hd;
Swedish map: X:1599726 Y:6547141
Google maps: 59.0342,17.5423
RAÄ: Hölö 115:1
Links: (image)

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö Fv1979;239 
place: Hölö kyrkoruin 
parish: Hölö sn 
district: Hölebo hd 
placement: SHM (23434), SHM (33920) 
coordinates: 6547141:1599726 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 115 [objektid=10003701150001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:
inscriber:  
material/object: många fragment av runsten, sandsten 
other: 15 fragment med runor och ett tiotal med ornamentik hittade 1944, 1978, 1979. Ytterligare 17 fragment, varav 5 med runspår hittades 1986 och 1988. 
reference: http://fornvannen.se/pdf/1970talet/1979_228.pdf; ATA Dnr 1916/86 
image link: http://www.historiska.se/data/?bild=23830, http://www.historiska.se/data/?bild=24395  
rune text: ...r : au
...-gʀ : ...
...ur : sin : -...
...þan : k...
...þu-...
...ins...
...---...
...u : ...
...uai(n)...
...-n : -...
...-y...
...-(h)...
...---...
...h...
... : ... 
old west norse: ... ...
... ...
... sinn ...
[gó]ðan ...
...
...
...
... ...
...
... ...
...
...
...
...
... ... 
original language: ... ...
... ...
... sinn ...
[go]ðan ...
...
...
...
... ...
...
... ...
...
...
...
...
... ... 
english: §A ... ... §B ... ... §C ... his ... §D good ... §E ... §F ... §G ... §H ... ... §I ... §J ... ... §K ... §L ... §M ... §N ... §O ... ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD):  
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: goðr - sinn

images

Sö Fv1979;239, 1 (g1dpi)
Sö Fv1979;239, 2 (g1dpi)
© 2008-