Runic Dictionary

login: password: stay logged in: help

Sö Fv1973;187 (Sö Fv1973;187) - Fors k:a

inscription; date not specified; not skaldic;

Sweden: Södermanland
Location: Fors k:a, Eskilstuna;
Swedish map: X:1540405 Y:6583160
Google maps: 59.3672,16.5159
RAÄ: Eskilstuna 261:1

Samnordisk runtextdatabas:
siglum: Sö Fv1973;187 
place: Fors k:a 
parish: Eskilstuna 
district:  
placement: I Faktorimuseet, Eskilstuna (inv.nr 13.999). 
coordinates: 6583160:1540405 
original place?:  
new coords:  
RAÄ number: 261 [objektid=10031802610001] 
rune types:  
cross form:  
period/dating:
style group:  
inscriber:  
material/object: fragment av gravhäll, gavelhäll till eskilstunakista av kalksten 
other: Svaga färgspår i rött. 
reference: http://fornvannen.se/pdf/1970talet/1973_185.pdf 
image link:  
rune text: ... ...(u)l(f) : suni : sina : kuþ : ih... ... 
old west norse: ... Ulf/...ulf sonu sína. Guð hj[alpi] ... 
original language: ... Ulf/...ulf suni sina. Guð hi[alpi] ... 
english: ... Ulfr/...-ulfr, his sons. May God help ...  
User-contributed fields:
references to women (MZ):  
magic category (CO):  
magic attitude (CO): neutral 
invocation to (DD): God 
object (PC):  
material (PC):  
object/material translation (PC):  

other readings/interpretations

Nottingham rune dictionary words: Guð - hialpa - sinn - sunr/sunn

images

© 2008-